Welkom op de site van Vogelboom therapie en begeleiding  

Verbinding als basis voor ontwikkeling. Daar geloof ik in. Verbinding met jezelf, de ander, het leven met alles wat zich daarin aandient.

Ik geloof in de oefensituaties die het leven ons voortdurend biedt om de verbinding aan te (blijven) gaan en in ontwikkeling te zijn.

Dat oefensituaties dikwijls ingrijpend en fors verstorend kunnen zijn weet ik ook. Probeer dan maar eens in verbinding te blijven… Ondersteuning daarbij kan dan heel welkom en nodig zijn.

Bij Vogelboom kun je terecht voor begeleiding in de natuur. Mijn uitdaging is professionele ondersteuning te bieden die ik zelf ook graag zou krijgen: vanuit verbinding  met jou, jouw omgeving en dat wat er speelt. Kortdurende- of laagfrequente- begeleiding waar mogelijk en intensievere therapie wanneer nodig. 

Vogelboom therapie en begeleiding biedt verschillende diensten in de natuur aan (zie ook Aanbod): 

Therapie en coaching voor (jong) volwassenen
Begeleiding aan ouders, opvoeders en teams
Supervisie  voor o.a. vak-therapeuten, (jeugd)zorgmedewerkers, psychologen en GZ-psychologen (individueel of in een groep). 

Last but not least geef ik als GZ-psycholoog therapie bij 's Heeren Loo en ben ik als docent onder anderen verbonden aan de Buitenpsychologen en de Rinogroep Utrecht.

 

AANBOD

Bewegen én de buitenlucht zijn gezond voor lichaam en geest. Wandelen in de natuur geeft energie en wakkerheid; het spreekt onze creativiteit aan. Als omgeving is de natuur per defintitie helend, niet alleen als 'decor' maar ook door er een verbinding mee aan te gaan. Ik maakt daarbij in mijn werk gebruik van de oneindig veel symbolische- en concrete aanwijzingen die de natuur ons toont; passend bij het gesprek van dat moment. 

    Buitenpsycholoog 2022 2023 002

WANDEL THERAPIE

Wandelen door de natuur; in beweging brengen van lichaam en psyche
In stilte bij jezelf komen en je verbinden met wat er speelt 
Zintuigindrukken die een actieve rol krijgen in het gesprek en in jouw proces

Wandeltherapie kan zowel een therapeutisch- als een meer begeleidend karakter hebben, afhankelijk van de vraag die er speelt. Binnen Vogelboom wordt wandeltherapie o.a. ingezet bij:  

 • ouderschaps- en opvoed-vragen
 • klachten rondom energie, stress, stemming, angsten, (het reguleren van) emoties, prikkelverwerking en (hoog) gevoeligheid 
 • arbeidsgerelateerde vragen
 • rouw- en verlieservaringen

Tijdens wandeltherapie onderzoeken we al doende, denkende én voelende wat er speelt. Waar ben je de verbinding kwijtgeraakt? Of is de verbinding juist verstikkend gaan werken? Hoe zit het met ruimte? Waar neem je die in, waar niet? Welke weg ga je en welke stappen zijn er te zetten?

De natuur en het voortdurende ritme van de seizoenen toont ons daarbij een schat aan informatie die als vanzelf past bij de thema’s die er spelen. Ik ondersteun je bij het actief richten van je aandacht daarop; wat heeft de natuur jou hierover te vertellen?  

 

OUDERS AAN DE WANDEL

Wanneer je als ouder het gevoel hebt vast te lopen met je kind, kan het lastig zijn in gezonde verbinding met elkaar te blijven. Gevoelens van machteloosheid, onbegrip en frustratie kunnen er voor zorgen dat de verbinding met jezelf en je kind op de proef wordt gesteld. Wat als je als ouders elkaar even niet ‘vindt’ in de omgang met jullie kind? Wat gebeurt er dan met de verbinding tussen jullie als ouders? En wat doet dit met de verbinding tussen ouder en kind?  

Binnen Vogelboom kan wandel-ouderbegeleiding ingezet worden voor:  

 • kind-gerelateerde opvoedvragen (o.a. omgaan met emoties, slaapproblemen, spel, omgang met broers/zussen, invulling van vrije tijd, gezinsritme, structuur bieden en grenzen stellen)  
 • ouderschaps-vragen (verwachtingen van het ouderschap, goed-genoeg ouderschap, ouderschap-partnerschap, ouderschap na scheiding)  

Tijdens wandel-ouderbegeleiding onderzoeken we al doende, denkende én voelende wat er speelt. Ook is het mogelijk met een groepje ouders een thema-wandeling te doen. Thema’s kunnen door de groep aangedragen worden of vanuit Vogelboom georganiseerd.

SUPERVISIE

Waar liggen voor mij uitdagingen in mijn vak?
Processen overzien en de grote lijn vasthouden; zit dat wel in me?
Wat roep ik bij de ander op?
Waar voel ik me onzeker? En waar sta ik in mijn kracht?  

Vragen over jezelf in verbinding met je werk vormen het uitgangspunt bij (Wandel)-supervisie. Reflectie op je eigen mogelijkheden, kwaliteiten en oefensituaties staat voorop. Hierdoor ontdek je wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt in  de ‘oefensituaties’ die zich in jouw (werkende) leven aandienen. 

Specifiek voor de wandelsupervisie: de natuur en het letterlijk in beweging zijn is hierbij van toegevoegde waarde op de ‘reguliere supervisie’ die binnen, in gesprek aan tafel plaatsvindt.  Bewegen in de natuur zorgt voor ontspanning en maakt het afstand nemen van dagelijkse beslommeringen (werk en privé) gemakkelijker. Vanuit die afstand is het ordenen van je gedachten, het reflecteren op je handelen en het ervaren van je gevoel mogelijk. De natuur en het voortdurende ritme van de seizoenen toont ons daarbij een schat aan informatie die als vanzelf past bij de thema’s die jij in supervisie wilt bespreken. 

 

BEHANDELEND GZ PSYCHOLOOG - OUDER BEGELEIDER - BUITEN PSYCHOLOOG - VAKTHERAPEUT BEELDEND

Mijn insteek is altijd vanuit verbinding helder te krijgen wat er speelt. Ik vind het van groot belang ‘maatwerk’ te bieden. De uitdaging voor mij is dát aan te bieden wat nodig is, aansluitend bij de vraag en de beweging die mogelijk is op dit moment. 

Daarbij zijn verschillende inspiratiebronnen voor mij van grote waarde. Zo zijn interventies, modellen en zienswijze afkomstig uit het Systemisch werken, Mindfulness (MBSR) en Compassie (CFT),  Acceptence en Commitment Therapie (ACT), Transactionele Analyse (TA), Voice Dialoque, Lichaamsgericht werken en de Ouderschapstheorie van Alice van der Pas verweven in mijn werk. 

 

Mechel Oortgijs

Verbinding als basis voor ontwikkeling. 

Verbinding met het leven, met alles wat zich daarin aandient.

 

Mijn naam is Mechel Oortgijs (1979). Ik ben moeder van 2 dochters (2011 en 2013) en woon met mijn partner en onze kinderen in Apeldoorn. 

Na ruim tien jaar (2005-2016) als kunstzinnig therapeut (nu Vaktherapeut Beeldend),  orthopedagoog en GZ-psycholoog (specialisatie Buitenpsycholoog en Speltherapie) gewerkt te hebben binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heb ik in 2015 de stap gezet om deels vanuit mijn eigen praktijk te gaan werken. 

Ik voel me in staat me te verbinden met de ander en zijn/haar vraag. Ik ervaar het samen in kaart brengen van de verschillende perspectieven achter de vraag als een wezenlijke stap naar beweging en ontwikkeling. 

Gestandaardiseerde, protocollaire behandelingen... Ik ken ze, en gebruik aspecten ervan dikwijls in mijn werk. Maar wetenschappelijke theoriëen en protocollen alléén laten voor mij te weinig ruimte aan de authenticiteit van de persoon, de therapeut en de therapeutische relatie. 

Daarbij zijn protocollaire behandelingen doorgaans gericht op het (zo snel mogelijk) oplossen van een afgebakend probleem, waarbij onderliggende- en (op de lange duur) in stand houdende patronen naar mijn mening soms onvoldoende belicht worden. 

Ik zet me in om jou ruimte te bieden waarin dat wat je in je leven tegenkomt, benaderd kan en mag worden. Ik geloof daarbij in de circulariteit van alles; wanneer iets in jou gaat bewegen gaan andere dingen mee bewegen. Therapiedoelen die niet per se gericht zijn op het wegnemen van het probleem maar op (het in beweging brengen van) jouw relatie ermee passen dan ook bij mijn werkwijze. 

Practice what you preach… Waar ben ik in verbinding met mezelf en mijn omgeving, waar liggen voor mij oefensituaties en welk apel doen die op mij? 

Door met deze vragen te leven en er in (supervisie) gesprekken naar te kijken realiseerde ik me steeds meer dat de werkervaring die ik heb opgedaan me ongelofelijk veel gebracht heeft aan kennis en kunde. Het heeft me echter ook doen beseffen dat ik pas écht in verbinding met mezelf ben wanneer ik die kennis en kunde in mijn werk in kan zetten vanuit speelsheid en creativiteit, binnen een voor mij voedende ruimte...

...Zou ik mijn werk-ruimte deels kunnen verplaatsen naar buiten, daar waar ik zelf zo graag ontspan en tot nieuwe inzichten kom? Mag ik, terwijl ik aan het werk ben, mezelf dat gunnen? Kan dat professioneel gezien wel? Ik begon me te realiseren dat het geven van begeleiding en therapie in de natuur als speelse, voedende ruimte die een beroep doet op mijn creativiteit, voor mijzelf net zo waardevol en van belang zou gaan zijn als voor de mensen die ik zou gaan begeleiden... 

Vogelboom therapie en begeleiding  is ontstaan uit bovenstaand proces. Een proces dat vol enthousiasme voortduurt. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

Praktische informatie

Tarieven, vergoeding en locatie

Wandeltherapie

 • 95 euro per sessie van 60 minuten
 • Locatie: een natuurgebied naar keuze (mijn standplaats is Apeldoorn maar ik reis graag naar je toe)
 • Richtlijn aantal sessie: 8 á 10 (minder of meer kan ook)
 • Ik werk niet-gecontracteerd; er zijn geen contracten afgesloten met gemeente of zorgverzekeraars.  Er worden dan ook geen gegevens verstrekt aan de verzekeraar
 • Met een verwijzing van je (huis)arts kan de behandeling mogelijk (deels) achteraf vanuit de basisverzekering vergoed worden, afhankelijk van het soort polis (restitutie of natura) en na aftrek van je eigen risico
 • Therapiesessies worden per keer door jou betaald. Na afronding van het gehele traject ontvang je van mij een eindnota die je eventueel in kan dienen bij de zorgverzekering
 • Soms worden een aantal sessies door een werkgever of het UWV vergoed
 • Begeleiding en therapie kan mogelijk gedeeltelijk vergoed worden via opgave bij de belastingdienst
 • Eventuele teruggave van gemaakte kosten regel je zelf met de zorgverzekering, werkgever, belastingdienst en het UWV

 

Ouders aan de wandel (ouderbegeleiding)

 • 65 euro per sessie van 60 minuten
 • Locatie: een natuurgebied naar keuze (mijn standplaats is Apeldoorn maar ik reis graag naar je toe)
 • Richtlijn aantal sessies: 3 á 5 (minder of meer kan ook)
 • Kosten voor ouderbegeleidingsgesprekken worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekering.

 

(Wandel)-Supervisie

 • Individueel 95 euro per sessie van 60 minuten 
 • Groep (max 4 personen) 65 euro per persoon per uur 
 • Locatie: eigen werkplek of een natuurgebied naar keuze (mijn standplaats is Apeldoorn maar ik reis graag naar je toe)
 • Aantal sessies naar behoefte van de supervisant af te spreken

Opleiding, registraties, lidmaatschap en codes

Registraties:
GZ psycholoog BIG (www.bigregister.nl) nr. 99914651725
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) nr. 220554
Nederlandse vereniging voor Speltherapie (NVVS) nr. 109477

Lid van:
De Buitenpsychologen (www.debuitenpsychologen.nl); welke aangesloten zijn bij de beroepsvereniging voor Groene zorg (www.groenezorg.nl)
Vereniging voor kinder-en-jeugdpsychotherapie (VKJP)
Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag)
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB; Sectie Speltherapie en Vaktherapie Beeldend)
Nederlandse Vereniging voor GZpsychologen (NVVGzP)

Opleiding:
Postdoctorale opleiding Ouderschapsbegeleiding; Rino Groep Utrecht (Oktober 2019)
Postdoctorale opleiding Speltherapie; RINO Groep Utrecht (januari 2015) 
Postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorg-Psycholoog (specialisatie Kind/jeugd); RINO Groep (december 2010)
Postacademische opleiding Heilpedagogiek, Zonnehuizen Kind en Jeugd (April 2007)
Master Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht (juli 2006)
Sociaal Kunstzinnige Therapie (nu: Vaktherapie Beeldend), Hogeschool Leiden (juni 2003)

 

Relevante bijscholing:

Buitencoaching voor groepen; 2 daagse training bij het Coachbureau/ Bureau Boslucht (juni 2020)

Training tot geregistreerd Buitenpsycholoog bij de Buitenpsychologen ( juni 2018)
Cursus systemisch werken met duplopoppetjes constellaties Rino Amsterdam (mei 2018)
Training Een taal Erbij (Oktober 2017)
Basistraining Zachtjes balen met Toontje; Martijn Hell Amsterdam (September 2017)
Cursus sociale vaardigheidstraining curatief Kind in Contact met Kunst (KICK); Hogeschool Leiden (September 2010)

 

Codes:
AGB code praktijk: 94100763
Kamer van Koophandel: 65246470
BTW-nr: NL128968473B01
NL72 TRIO 0390 3176 24

Contact

Voor vragen en aanmelden kun je via onderstaand contactformulier of telefonisch op het nummer +31-644708234 contact met mij opnemen, ik kijk er naar uit je te ontmoeten!

-- Mechel Oortgijs --

Klik hier om het contactformulier te openen